Výzkum sociální opory zdravotníků a mateřského vztahu a self-efficacy
Zapojte se a podpořte změnu českého porodnictví! :)

Květen 2019

Výzkum právě začíná!

Zapojit se můžete uvedením svého emailu tady:

Výzkum zkoumá, jak sebevědomě se matka cítí v mateřské roli a jaký vztah si vytváří směrem k dítěti v závislosti na tom, jakou péči a podporu dostávala u porodu nebo v prvních dnech po porodu.  

V tomto výzkumu se zaměřuji na to, jaký vliv má na ženu a její self-efficacy vnímána sociální opora od personálu, poskytovaná ženě v průběhu porodu a následujících dní.

Budu blíže zkoumat jednak sociální oporu, která je poskytována ženě v průběhu porodu, ale také při příštím pobytu na oddělení šestinedělí.

Pokusím se prozkoumat vliv sociální opory v průběhu porodu a na oddělení šestinedělí na tvorbu vztahu matky k dítěti. Předpokládám totiž, že vstřícnost, komunikace a sociální opora poskytovaná zdravotníky může mít vliv na vytvářející se vztah k dítěti na základě prostředí a kontextu, jaký pro tvorbu nového vztahu vytváří.