Výzkum
Zapojte se a sdílejte svou zkušenost

V současné době realizuji výzkum k disertační práci:

Mateřský vztah a self-efficacy prvorodiček v psychosociálních souvislostech porodu a pobytu na šestinedělí

Realizace: červen 2019 - začátek roku 2020

Podmínkou zapojení se je aktuální těhotenství, ochota sdílet své zkušenosti s porodem, pocity v průběhu šestinedělí a přístup k internetu. 

Zapojíte se vyplněním své emailové adresy a termínu porodu tady:

Zapojte se do výzkumu

* indicates required
/ ( dd / mm )

Další instrukce a odkazy na informovaný souhlas a první část dotazníku Vám přijde automaticky emailem, nebo použijte následující odkazy: 

Jak bude výzkum probíhat?

V těhotenství, po porodu a na konci šestinedělí. Anonymně.

Účel a cíl výzkumu

Výzkumem se snažíme zjistit, jak sebevědomě se matka cítí v mateřské roli a jaký vztah si vytváří směrem k dítěti v závislosti na tom, jakou péči a podporu dostávala u porodu nebo v prvních dnech po porodu na oddělení šestinedělí. Předpokládáme totiž, že sociální opora poskytovaná ženě zdravotníky může mít vliv na vytvářející se vztah k dítěti, vnímanou mateřskou self-efficacy i poporodní změny nálad na základě prostředí a kontextu, jaký pro tvorbu nového vztahu vytváří.

Self-efficacy je psychologický termín, označující vědomí vlastní účinnosti v různých oblastech. Nás zajímá mateřské self-efficacy, tj. představa matky o své vlastní účinnosti v nové mateřské roli, její přesvědčení, že má schopnost dobře zvládat péči o své dítě.

Cílem výzkumu je potvrzení vlivu sociální opory v tomto období na self-efficacy prvorodiček i vytvářející se mateřský vztah. Chtěli bychom na základě těchto poznatků poukázat na potřebu zlepšení psychosociálních aspektů péče o ženu v citlivém období porodu a prvních dní šestinedělí i z klinického hlediska.

Průběh výzkumu

Když se zapojíte do výzkumu, budeme u Vás v období před porodem, těsně po porodu a ke konci šestinedělí sledovat vývoj a změny Vaší vnímané self-efficacy, vztah k dítěti a případné změny nálad. Vše v závislosti na sociální podpoře, kterou dostanete v nemocnici od zdravotnického personálu, a průběhu porodu a šestinedělí, ve kterém můžou mít na Vaši psychiku vliv různé stresory.

Celý výzkum probíhá v online podobě formou dotazníků a otázek na průběh porodu a pobytu na šestinedělí. Sběr dat má celkem 3 fáze.

  • V těhotenství vyplníte úvodní sadu dotazníků a informace o Vás (věk, rodinný status, nejvyšší ukončené vzdělání, zda jste navštěvovala předporodní přípravu, zda bylo těhotenství plánované).
  • 1.-2. týden po porodu vyplníte 4 dotazníky (zaměřené na self-efficacy, mateřský vztah k dítěti, sociální oporu od zdravotníků, psychické změny po porodu) a informace o průběhu porodu a pobytu na oddělení šestinedělí (datum porodu vzhledem k termínu, porodnici, medicínské intervence použité v průběhu porodu, délku kontaktu s dítětem po porodu, zda jste měla dítě na pokoji systémem rooming-in na šestinedělí, zda se objevily nějaké zdravotní komplikace u Vás nebo u miminka (forma odpovědi ano/ne); jak probíhalo kojení dítěte).
  • Na konci šestinedělí (6.-8. týden po porodu) znovu vyplníte 4 dotazníky (self-efficacy, mateřský vztah, sociální opora od blízkého okolí, psychické změny po porodu).

Vzhledem k časovému rozvržení jednotlivých částí výzkumu budete kontaktována s prosbou o vyplnění další části v závislosti na Vašem termínu porodu. Časové rozmezí pro vyplnění dotazníků jsou přibližná.
V den předpokládaného termínu porodu, 7 dní a 14 dní po předpokládaném termínu porodu Vám bude emailem zaslána žádost o vyplnění další části výzkumu a uvedení termínu porodu.

Na základě reálného data porodu Vám pak 6., 7. a 8. týden po porodu bude zaslána další žádost o vyplnění třetí části.

Protože je termín porodu nevyzpytatelný (a úplně běžný v rozmezí 38.-42 týden těhotenství), dopředu se omlouváme za kontakt v době, kdy ještě na porod budete čekat. Emailové připomínky s prosbou o vyplnění Vám chodit přestanou, jakmile dotazníky té konkrétní části vyplníte. Po třetím týdnu a třetí emailové výzvě Vám již další email nepřijde. Týdenní rozvržení emailů jsme nastavily tak, abychom Vám co nejvíce zjednodušili zapojení se do studie.

Kompletní informace najdete v informovaném souhlasu.

Cokoli se budete chtít zeptat, napište mi.

Mockrát děkuji za Vaši ochotu, čas a důvěru sdílet své zážitky z porodnice.